حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

سه شنبه, ۵ تیر , ۱۴۰۳ 19 ذو الحجة 1445 Tuesday, 25 June , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 197 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 1 تعداد دیدگاهها : 76×
پ
پ

 

بسمه تعالي
دستورالعمل كارآموزي

كارآموز عزيز

با آرزوي موفقيت براي شما در طي كارآموزي خواهشمند است كليه مطالب اين دستورالعمل را به دقت مطالعه نموده تا از ايجاد وقفه در امر آموزش و بروز مشكلات بعدي براي خود جلوگيري نمائيد.

شروع دوره:

هنگامي است كه فرد طي معرفي نامه داخلي كه از واحد مشاوران حقوقي صادر مي شود رسماً به اداره آموزش مراجعه كرده و با تشكيل پرونده ابلاغ كارآموزي دريافت نمايد. نكته: مهمترين وظيفه كارآموز در ابتداي دوره، دانستن اطلاعات ضروري آموزشي نظير شماره پرونده آموزش (که در بالاي برگه حضور و غياب درج و كليه ابلاغها تحت آن شماره صادر مي شود) نحوه تكميل گزارش كار، ثبت نام كلاسهاي تئوري، دريافت ابلاغ کارشناس سرپرست و رعايت مقررات انضباطي و عدم غيبت غيرموجه مي باشد.

كارآموزان رشته‌هاي كارشناسي پس از تأييد صلاحيت آنها توسط هيأت سه نفره به هيأت مديره استان معرفي و واحد آموزش هيأت مديره نيز به صورت زير عمل مي‌نمايد:

۱- در صورت معرفي كارشناس رسمي دادگستري از ناحية كارآموز جهت انجام دورة كارآموزي‌اش نزد كارشناس مذكور، واحد آموزش پس از تأييد كارشناس توسط كميتة كارشناسان مركز كارآموز را بمدت ۳ ماه به كارشناس مورد نظر معرفي تا دورة كارآموزي را نزد وي‌ بگذراند.

۲- در صورت معرفي ارگاني (كه در رشتة كارشناسي كارآموز فعاليت مي‌نمايد) از ناحية كارآموز جهت انجام دورة كارآموزي در آن ارگان، واحد آموزش با اعلام معيارهاي لازم و پس از تأييد كميتة كارشناسان مركز اقدام به معرفي كارآموز براي مدت یک الی دو ماه جهت انجام دورة كارآموزي مي‌نمايد و در ادامه به یکی از شعبات دادگستری معرفی می شوند.

۳- در غير موارد فوق، واحد آموزش كارآموزان را به معاونت آموزش دادگستري‌ها معرفي و اين معاونت نيز كارآموز را به شعباتي كه معمولاً در آنها، پرونده‌ها‌ئيكه در رشتة كارشناسي كارآموز، منجر بصدور قرار كارشناسي شده معرفي تا كارآموزان با مطالعة اين پرونده‌ها هم گزارش كارآموزي تهيه نموده و هم به كسب تجربه بپردازند.

پس از طي دورة ۶ ماهه گزارش عملكرد كارآموزان از طريق واحد آموزش در اختيار كميتة تخصصي هر رشته قرار گرفته و كارآموز پس از تأييد كميته مزبور ابتدا جهت کلاس توجیهی و سپس انجام مراسم تحليف به واحد كارشناسان مركز معرفي مي‌گردد.

شرح دوره:

۱- فاصله زماني بين هر ابلاغ كارآموزي حداكثر ۱۵ روز مي باشد.

۲- طبق مصوبه هيأت اجرايي مركز امور مشاوران ، عدم پيگيري پرونده آموزشي بيش از يك ماه در هر مرحله بدون اخذ مرخصي به منزله انصراف و يا تجديد دوره خواهد بود.

۳- درصورت بروزمشكل، كارآموز موظف است طي درخواست كتبي و با هماهنگي اداره آموزش از مرخصي استفاده نمايد.

۴- كارآموز موظف است به همان ميزان كه ابلاغ دريافت داشته در محاكم حضور يابد.

يادآوري: در پايان دوره آموزشي هر كارآموز موظف است گزارشی از پرونده های مطالعه شده در طول دوره کار آموزی در محاکم دادگستری تهیه ، شخصاً بصورت تايپ شده ، صحافي شده، همراه با CD .

نحوه گزارش نويسي:

۱- اطلاعات گزارش:

الف) نام و نام خانوادگي كارآموز: ب) شماره پرونده اصلی:

۲- مشخصات پرونده به مقتضاي موضوع شامل موارد ذيل مي باشد:

الف) موضوع اتهام (خواسته) ب) نام مجتمع قضایی و شعبه : ج) کلاسه پرونده و شماره دادنامه : د) قاضی رسیدگی کننده : هـ) نتیجه پرونده : ز) رای صادره قاضی در دادگاه بدوی و تجدید نظر : ح ) منابع حقوقی: ط ) تحلیل حقوقی کارآموز: تذكر: ذکر موارد فوق در هر پرونده به طور مجزا الزامی است .

۳- گزارشات بايد داراي فهرست موضوعي به تفكيك فصول،‌موضوع پرونده، تعداد گزارشها و ذكر صفحات به صورت منظم ‌باشد. ج) موضوعات تكراري بيش از ۴ مورد نقص محسوب،‌ از تعداد گزارشات حذف و نمره منفي خواهد داشت.

فرمت گزارش :

۱- فرمت فایل۲۰۰۷-۲۰۰۳ MS WORD

۲- فونت متن B zar سایز ۱۳

۳- فونت عناوین B titr سایز ۱۳

۴- تمام گزارشات صرفا در قالب یک فایل تنظیم گردد.

۵-

زمان و نحوه تحويل گزارشات به اداره آموزش : به منظور طي دوره در موعد مقرر كارآموزان مي بايست گزارشات خود را در طول دوره آماده نمايند تا نهايتاً ظرف بيست روز از پايان آخرين دوره كارآموزي عملی در دادگاهها گزارشات خود را به اين واحد ارائه نمايند تا ضمن تسريع در امر ارزيابي گزارشات كارآموزي و صدور تسويه حساب آموزشي بتوانند در اولين مراسم تحليف شركت نمايند. مجموعه گزارشات مي بايست بصورت تايپ شده، به همراه CD به واحد آموزش تحويل داده شود.هر گزارش مي بايست به امضاء‌و تاييد قاضي يا دفتر شعبه رسيدگي كننده رسيده باشد.

كارآموزي در نزد کارشناسان سرپرست

اين مرحله شامل همكاري با کارشناس سرپرست در زمينه پرونده هاي قضايي، انجام پرسش و پاسخ در زمينه کارشناسی، ارتقاي سطح علمي كارآموز و استفاده از تجربيات عملي کارشناس جهت آماده شدن براي ورود به دادگاهها و شروع به كار، ارتقاي صلاحيتهاي اخلاقي و رفتاري کارشناسی مي باشد.

يادآوري مهم : به استناد آئين نامه ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي جمهوري اسلامي ايران انجام کارشناسی تنها در صورت دريافت پروانه کارشناسی مجاز خواهد بود و كارآموزان به هيچ وجه مجاز به کارشناسی انفرادي يا کارشناسی به همراه کارشناس سرپرست نيستند. مدت كارآموزي نزد کارشناس سرپرست سه ماه مي باشد كه مي بايست پس از پايان دوره تأييديه دوره صادر شود.

شرايط کارشناس سرپرست :

۱- کارشناس سرپرست منحصراً از کارشناسانی كه موسسه خود را ثبت نموده و داراي دفترمي باشند، انتخاب مي شود.

۲- کارشناسان سرپرست در حدود شرح وظايف ذيل مي توانند اموري را به كارآموزان محول كنند.

نحوه كارآموزي :

۱- کارآموزان در حدود وظايف معينه در ذيل به انجام وظيفه طبق نظر و با هماهنگي کارشناس سرپرست اقدام مي نمايند.

۲- كارآموزي در نزد کارشناس سرپرست مجاني مي باشد و مشاركت در قبول کارشناسی ممنوع است.

حدود وظايف كارآموز در دفتر کارشناس :

۱- مطالعه پرونده در دفتر

۲- واگذر كردن تنظيم لايحه تحت نظارت کارشناس سرپرست

۳- آشنايي با امور دفتري کارشناس سرپرست و مساعدت در انجام امور دفتري

۴- آشنايي با تعيين حق الزحمه کارشناس طبق تعرفه و اشتباهات و تخلفات کارشناسان

۵- آشنايي با نحوه تعامل و روابط کارشناسان با متقاضيان و چگونگی مشاوره

تذكرات به كارآموزان قبل از شروع دوره كارآموزي

۱- كارآموزان از داشتن هرگونه رابطه خصوصي با روساي شعبات و كاركنان دادگستري در خارج از ساعات اداري ممنوع هستند.

۲- كارآموزان کارشناسی و كارشناسي در دوره كارشناسي حق قبول کارشناسی و كارشناسي ندارند و با متخلفين برابر ضوابط قانوني برخورد مي شود.

۳- اخذ هرگونه وجه ازمردم ومتقاضيان در دوره كارآموزي بابت مشاوره يا به هر عنوان ديگر ممنوع است.

۴- مذاكره با مراجعين دادگستري بدون نظارت مسئولين دادگستري ممنوع است.

۵- كارآموزان حق ايجاد دفتر و موسسه را در دوره كارآموزي ندارند و متخلفين به جرم مداخله در امر کارشناسی تعقيب مي شوند.

۶- مرخصي در دوره كارآموزي حداكثر تا يك ماه مجاز است و طبق مصوبه هيأت اجرايي مركز امور مشاوران عدم پيگيري پرونده آموزشي به مدت بيش از يك ماه در هر مرحله بدون اخذ مرخصي به منزله انصراف و يا تجديد دوره خواهد بود.

۷- رعايت شئونات اسلامي و اخلاق حرفه اي شرط ابتدايي دوره كارآموزي است، لذا كارآموزاني كه پوشش اسلامي و ادب و متانت رفتاري را رعايت نكنند از ادامه كارآموزي محروم مي شوند.

۸- هرگونه كپي برداري از نتايج كارآموزي ساير كارشناسان ممنوع است و در هر مرحله اي موضوع كشف شود موجب تجديد دوره كارآموزي مي شود.

هزينه آموزش

هزينه آموزش عملي كارشناسان درتمام رشته ها ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال مي باشد .
يادآور مي شود كارآموزان استانها مي بايست مبلغ مذكور را به حساب هيئت مديره كارشناسي استانها واريز نمايند و كارآموزان رشته هاي كارشناسي استان تهران مي بايست مبلغ مورد نظر را به شماره حساب مركز واريز نمايند.
در پایان تاکید می نماید کارآموزان موظفند در طول دوره کارآموزی رعایت احترام همکاران اداری و قضایی شاغل را بنمایند و از هرگونه برخورد غیر اخلاقی و مشاجره و جدل جداً امتناع کنند و چنانچه مشکلاتی در انجام کارآموزی داشتند از طریق مسئولین آموزش وانعکاس به هیات اجرایی مرتفع نمایند .

 

 

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.