حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

سه شنبه, ۵ تیر , ۱۴۰۳ 19 ذو الحجة 1445 Tuesday, 25 June , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 197 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 1 تعداد دیدگاهها : 76×
پ
پ

بسمه تعالي

آئين نامه اجرائي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه  اقتصادي اجتماعي و فرهنگي

ماده۱: واژه ها و عبارات اختصاري به كار رفته در اين آيين نامه به شرح ذيل تعريف مي گردند:

۱ـ هيأت: هيأت اجرائي مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه.

۲ـ مركز: مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه.

۳ـ ماده۱۸۷: ماده۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب۱۷/۱/۱۳۷۹

الف : تشكيلات

ماده۲: به منظور تنظيم و تصويب سياستهاي اجرائي و خط مشي اجراي ماده ۱۸۷ هيأتي مركب از معاون اول رئيس قوه قضائيه  (به عنوان رئيس هيأت)، رئيس حوزه نظارت حوزه قضايي ويژه قوه قضائيه، معاون آموزش قوه قضائيه، دادستان انتظامي قضات، دبير هيات مركزي گزينش قوه قضائيه، مدير كل امور عمومي و مالي حوزه رئيس قوه قضائيه، رئيس مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان و يك نفر از قضات عالي رتبه كه داراي پايه قضايي ۹ به بالا
مي باشند  با تعيين رئيس قوه قضائيه تشكيل مي گردد. جلسات هيأت حداقل با حضور پنج عضو رسميت داشته و رأي اكثريت معتبر خواهد بود تصميمات هيأت اداري بوده وبا رأي اكثريت كه رئيس هيأت با آن موافق باشد قابل عدول است.

وظايف هيات مذكور به شرح ذيل مي باشد:

الف ـ تعيين تعداد مشاور حقوقي يا كارشناس مورد نياز در هر سال.

ب ـ اعطاي مجوز كارآوزي مشاوره حقوقي، وكالت و كارشناسي و تعين حوزه هاي قضايي محل خدمت آنان و اعطاي پروانه هاي مشاوره حقوقي و وكالت پايه ۱، ۲ و پروانه كارشناسي و تاييد صلاحيت پس از بررسي توسط مركز.

ج ـ نظارت و پيگيري بر حسن اجراي مقررات اين آئين نامه.

د ـ نظارت و پيگيري نسبت به عملكرد مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان موضوع اين آئين نامه

هـ ـ بررسي گزارشات تخلفات مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان و تعيين تكليف درخصوص تنبيهات انتظامي ايشان پس از استماع گزارشات واصله از واحدهاي ذيربط كه راساً يا حسب درخواست شاكي خصوصي و يا اعلام قضات محاكم دادگستريها صورت مي گيرد.

و ـ رئيس مركز توسط رئيس قوه قضائيه و از قضاتي كه داراي پايه قضايي ۹ به بالا و داراي حداقل ۱۰ سال سابقه قضائي مي باشند و براي مدت سه سال تعيين مي شود.

زـ تعيين تكليف براي ساير موارد ضروري كه در اين آئين نامه مسكوت است با توجه به روح اين آئين نامه ومقررات موجود.

تبصره (۱): امور اداري و مالي مركز تحت نظارت رئيس قوه قضائيه مي باشد.

تبصره (۲): رياست هيات اجرايي مي تواند بعضي از وظائف خود را به رياست مركز تفويض نمايد.

تبصره (۳): كليه تصميمات هيأت اجرايي از جمله در مورد تشخيص صلاحيت علمي و عمومي داوطلبان قطعي بوده و قابل اعتراض در مراجع قضائي نمي باشد.

ماده۳ : انجام امور مربوط به اجراي ماده ۱۸۷به مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه كه
تحت نظر رئيس قوه قضائيه مي باشد محول مي گردد كه طبق مقررات اين آيين نامه اقدام نمايد.

ماده۴ : “مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا وكارشناسان قوه قضائيه” جهت اجراي آيين نامه مربوطه و تصميمات هيأت وتحت نـظر رئيس مر كز و عضو هيأت اجرائي موضوع ماده ۲ آيين نامه تشكيل مي گردد و وظايف اين مركز به شرح ذيل است .

الف: انجام بررسيهاي كارشناسي و جمع آوري اطلاعات لازم از سراسر كشور در خصوص تعيين تعداد مشاوران و كارشناسان در هر سال.

ب: برگزاري آزمونهاي علمي، مصاحبه و گزينش متقاضيان.

ج: نظارت و پيگيري نسبت به عملكرد مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان بويژه بررسي و تحقيق در خصوص تخلفات آنان وهمچنين بررسي وضعيت وعملكرد مشاوران حقوقي،وكلا پايه ۲ كه حائز شرايط ارتقاء به درجه بالاتري مي باشند.

د: شناسايي افرادكم بضاعت ونيازمند به خدمات قضائي وارجاع امربه مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه.

هـ: بررسي مدارك و احراز شرايط متقاضيان پروانه وكالت و مشاوره حقوقي و كارشناسي كه

عضو رسمي هيأت علمي دانشگاه مي باشند و يا متقاضيان واجد سوابق قضائي.

و: نظارت و ارزيابي نحوه كارآموزي عملي و آموزش علمي كارآموزان.

ز: انجام مقدمات اعطاي پروانه كارآموزي و پروانه مشاوره حقوقي و وكالت پايه ۱،۲ و كارشناسي.

ح: برگزاري مراسم تحليف و اخذ تعهدنامه و سوگندنامه از دريافت كنندگان پروانه مشاوره حقوقي، وكالت و كارشناسي.

تبصره: مركز مكلف است گزارشات مربوط به هر بند را به تفصيل جهت اتخاذ تصميم و اعلام نظر، به هيأت اجرائي موضوع ماده ۲ اعلام نمايد.

ب: شرايط متقاضيان:

ماده۵: متقاضيان اخذ مجوز تأسيس مؤسسه مشاوره حقوقي يا كارشناسي بايد داراي شرايط ذيل باشند:

الف: تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران.

ب: داشتن حداقل ۲۴ سال تمام شمسي براي مشاوران حقوقي و كارشـناسان رسمي در زمان صدور پروانه مشاوره حقوقي و وكالت و كارشـناسي و حداكثر ۶۵ سال تمام شمسي بـراي مشاوران حقوقي و وكلا.

ج: داشتن حداقل دانشنامه معتبر كارشناسي از دانشكده هاي معتبر داخلي يا خارجي (در حالت    اخير، به شرط ارزشيابي رسمي) در رشته حقوق براي متقاضيان مشاوره حقوقي و وكالت و در رشته مورد تقاضا براي متقاضيان كارشناسي.

د: انجام خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم براي آقايان.

ر: عدم سوء پيشينه مؤثر كيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعي.

و: عدم اعتياد به مواد مخدر و سكر آور به تأئيد سازمان پزشكي قانوني و عدم تجاهر به فسق.

ز: عدم اشتغال اعم از رسمي، قراردادي، پيماني در وزارتخانه ها، سازمانها، ادارات و شركتهاي دولتي، نهاد هاي انقلابي، شهرداريها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي و عدم اشتغال به سردفتري يا دفترياري در زمان صدور مجوز و پس از آن مادامي كه شخص به مشاوره حقوقي و وكالت موضوع اين آيين نامه اشتغال دارد. (براي متقاضيان وكالت و مشاوره حقوقي)

ح: نداشتن سوء شهرت.

ط: داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام و قانون اساسي.

ي: عدم محكوميت به انفصال دائم از خدمات قضائي يا خدمات دولتي يا وكالت دادگستري و يا سلب صلاحيت براي متقاضيان شغل مشاوره حقوقي و عدم محكوميت به انفصال دائم از شغل كارشناسي براي متقاضيان كارشناسي.

تبصره: مشاغل آموزشي يا پژوهشي در دانشگاهها از مقررات بند «ز» مستثني مي باشد.

ج: مدارك و نحوه درخواست:

ماده ۶: در هر سال صورت نقاطي كه احتياج به مشاور حقوقي و وكيل وكارشناس دارد با تعيين تعداد مورد نياز براي هر محل از طريق انتشار ويژه نامه پذيرش داوطلبان به اطلاع متقاضيان رسانده مي شود. متقاضيان بايد ظرف مدت مقرر در آگهي ها درخواست خود و مدارك مربوطه را تكميل و با درج مراتب ذيل از طريق پست سفارشي به نشاني مركز مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان ارسال نمايند.

الف: مشخصات كامل طبق شناسنامه و ميزان تحصيلات متقاضي.

ب: محل اقامت و نشاني پستي.

ج: سوابق شغلي قبل از درخواست در صورت اشتغال قبلي.

د: تعيين محل خدمت مورد درخواست براي تأسيس مؤسسه مشاوره حقوقي ، وكالت و يا كارشناسي.

ماده۷: درخواست متقاضيان بايد داراي پيوستهاي ذيل باشد:

الف: يك برگ تصوير مصدق از كليه صفحات شناسنامه.

ب: ۶ قطعه عكس ۴×۳٫

ج: گواهي مدرك تحصيلي.

د: گواهي وثاقت به امضاي افراد مورد وثوق كه فرد مورد نظر را براي مشاوره حقوقي، وكالت و يا كارشناسي مناسب معرفي كند.

ه: گواهي سوابق اشتغال به همراه مستندات مربوطه در صورت داشتن سابقه اشتغال.

د: نحوه رسيدگي، انتخاب و آموزش.

ماده ۸: درخواست متقاضيان به ترتيب وصول در “مركز ” ثبت و براي هر متقاضي پرونده جداگانه اي تشكيل مي شود، مركز مذكور، سوابق متقاضي را از مراجع اطلاعاتي و قضايي محل اقامت و اشتغال يا محل تحصيل فعلي و گذشته و از مؤسسه آموزش عالي مربوطه استعلام و درباره صلاحيت وي بنحو مقتضي تحقيق و نتيجه را در پروند ه منعكس و به هيأت موضوع ماده ۲ اين آيين نامه يا افرادي كه هيأت تعيين مي كند تسليم مي نمايد.

ماده۹: مـركز امـور مشـاوران حقوقـي،  وكلا و كارشـناسان مـي تواند انجام اقداماتي در رابطه با بررسي صلاحيت متقاضيان را از هسته هاي گزينش قوه قضائيه در استانها درخواست نمايد. هسته گزينش مربوطه مكلف است اقدامات لازم را انجام و نتيجه بررسي را ظرف مهلت مقرر به مركز اعلام نمايد.

ماده۱۰: از كليه داوطلبان واجد شرايط به ترتيب مقرر در مواد آتي امتحان كتبي بعمل خواهد آمد. زمان و مكان برگزاري امتحان از طريق روزنامه هاي كثير الانتشار اعلام مي گردد.

تبصره۱: اعضاي هيأت علمي رسمي دانشكده هاي حقوق و ساير رشته هاي كارشناسي در رشته مرتبط با تحصيلات ايـشان به شرط داشتن حداقل سه سال سابقه تـدريس در دروس حقوقي يا دروس تخصصي مرتبط با رشته كارشناسي از شركت در آزمون معاف هستند و فقط از كساني كه داراي مدرك تحصيلي فوق ليسانس بوده به نحوي كه توسط هيأت موضوع ماده ۲ اين آيين نامه مشخص مي شود مصاحبه علمي لازم بعمل خواهد آمد.

تبصره۲: “داوطلباني كه داراي حداقل دانشنامه ليسانس در يكي از رشته هاي حقوق و فقه و مباني حقوق اسلامي و سه سال سابقه قضائي بوده و حائز شرايط ديگر مندرج در ماده ۵ باشند از شركت در آزمون و كارآموزي معاف بوده و به آنان پروانه پايه ۲ مشاوره حقوقي و وكالت اعطا  مي شود.” همچنين در صورتي كه داوطلبان فوق داراي ۵ سال سابقه كار قضائي و شرايط مندرج در ماده ۳ باشند نيز از شركت در آزمون و كارآموزي معاف بوده و پروانه پايه ۱ مشاوره حقوقي و وكالت اعطا مي شود ولي به مدت ۲ سال از انجام امر وكالت و مشاوره حقوقي در آخرين حوزه قضائي محل خدمت قضائي ممنوع مي باشند.

تبصره۳: “۳۰% از پذيرفته شدگان مشاوره حقوقي و وكالت و كارشناسي هر حوزه قضائي به ايثار گران (شامل رزمندگاني كه ۶ ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته و يا به مدت سه ماه در اسارت دشمن بوده و جانبازان (۲۵%) و بالا و بستگان درجه اول شهدا و مفقودين و جانبازان (۵۰% به بالا) از ايثارگراني كه بيشترين نمره را آورده اند) اختصاص مي يابد استفاده از اين سهميه مانع از پذيرش ايثارگراني كه نمره قبولي سهميه آزاد را آورده اند نمي باشد.”

تبصره۴ـ اعضاي هيات علمي و كارشناسان رسمي شاغل در سازمان پزشكي قانوني كشور به شرط داشتن ۱۰ سال سابقه كار در سازمان مربوطه از آزمون معاف و در صورت داشتن ۱۵ سال سابقه از آزمون و كارآموزي معاف
مي باشند و پس از احراز ساير شرايط مندرج در ماده (۵) آئين نامه و در صورت تاييد صلاحيت علمي و اخلاقي و
تجربه آنها توسط سازمان مذكور، به آنان پروانه كارشناسي در حوزه هاي قضائي كه مورد نياز مي باشد اعطاء
مي شود.

ماده۱۱: مواد امتحاني براي داوطلبان مشاوران حقوقي عبارتند از:

متون فقه در حد تحريرالوسيله، آيين دادرسي كيفري و مدني، حقوقي مدني و امور حسبي، حقوق تجارت، حقوق جزاي عمومي و اختصاصي و حقوق ثبت.

ماده۱۲: مواد امتحاني براي داوطلبان كارشناسي رسمي عبارتند از:

الف: دروس تخصصي وفقهي مربوط به رشته مورد تقاضا.

ب: قوانين و مقررات مربوط به كارشناسي.

ماده۱۳: از پذيرفته شدگان درامتحان كتبي توسط هيأت يا اشخاصي كه هيأت تعيين  مي كند مصاحبه شفاهي بعمل
مي آيد.

تبصره: افرادي كه اسامي آنها به عنوان ذخيـره اعلام مي گردد بايد در آزمـون مجددي كه از طرف هيـأت اعلام
مـي شـود شـركت نمايـند و پس از موفقيـت در آزمون مجدد از آنها مصاحبـه شفاهـي بعمل مي آيد.

ماده۱۴: چگونگي و نحوه انجام امتحان و امور مربوط به آن از جمله انجام مصاحبه پس از قبولي در آزمون كتبي را هيأت موضوع ماده ۲ اين آيين نامه مشخص مي كند.

ماده۱۵: مركز اسامي داوطلباني را كه صلاحيت آنان توسط هيأت محرز تشخيص داده شده است جهت دستور صدور پروانه به اطلاع رئيس قوه قضائيه خواهد رسانيد. تا با توجه به اختيار مفروضه نسبت به صدور پروانه و امضاء آن اقدام نمايند.

ماده۱۶: اعتبار پروانه مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان رسمي موضوع اين آيين نامه پس از صدور به مدت ۲ سال خواهد بود كه پس از آن براي مدتهاي مشابه قابل تمديد مي باشد مشاورين حقوقي و وكلا موظفند براي تمديد پروانه، مفاصا حساب مالياتي خود را ارائه نمايند و تمبر قانوني تجديد پروانه را نيز ابطال نمايند.در صورت عدم تمديد پروانه، وكالت اين افراد در هيچيك از مراجع ذيصلاح قانوني پذيرفته نخواهد شد. همچنين ارجاع امر كارشناسي از سوي مراجع ذيصلاح به كارشناسي كه پروانه وي تمديد نشده است ممنوع مي باشد.

ماده۱۷: متقاضيان مشاوره حقوقي پس از احراز صلاحيت و پس از پذيرش آنان به مدت ۶ ماه دوره كارآموزي علمي و عملي را زير نظر مركز طي مي كنند. مركز مي تواند انجام اقداماتي را در رابطه با كارآموزي پذيرفته شده گان از معاونت آموزش و تحقيقات و همچنين ادارات آموزش در استانها درخواست نمايد و دادگستريهاي استانها موظفند همكاري لازم را بنمايند.

تبصره۱: هر كارآموز داراي كارنامه مخصوصي خواهد بود در اين كارنامه حسن اخلاق كارآموز و عملكرد دوره كارآموزي وي ثبت و ارزيابي خواهد شد و دوره كارآموزي كارآموزاني كه قادر به كسب نصاب قبولي از كارآموزي علمي و عملي نباشند براي يك نوبت، تجديد خواهد شد.

تبصره۲: پذيرفته شده گاني كه حداقل ۶ ماه سابق كار قضائي متوالي به تأييد مراجع مربوط داشته باشند و نيز اعضاء رسمي هيأتهاي علمي دانشكده هاي حقوق داخل كشور كه داراي مدرك تحصيلي دكتري در يكي از رشته هاي حقوقي باشند و حداقل پنج سال از آغاز استخدام رسمي آنها گذشته باشد، از انجام كارآموزي معاف خواهند بود و به آنان پروانه پايه يك اعطا مي شود.

تبصره۳: معاونان و مديران كل حقوقي و امور مجلس و كارشناسان حقوقي وزارتخانه ها، سازمانها، نهادها و مؤسساتي كه از بودجه دولتي استفاده مي نمايند و به مدت ۵ سال سابقه خدمت در پست مربوطه را داشته باشند (به شرط ارائه تأييديه حسن خدمت ازسوي اداره مربوطه از دوره كارآموزي معاف مي باشند و به آنها پروانه پايه ۲ مشاوره حقوقي و وكالت داده مي شود.)

ماده۱۸: مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه مي تواند انجام اقداماتي را كه در رابطه با پيشبرد اهداف مركز ضروري و لازم است ازتمامي واحدهاي قضايي و ستادي و سازمانهاي وابسته به قوه قضائيه در سراسر كشور درخواست نمايد، مراجع مربوطه مكلف هستند اقدامات لازم را در رابطه با درخواست بعمل آمده انجام دهند.

ماده۱۹: پذيرفته شدگان كارشناسي رسمي بايد بمدت ۶ ماه نزد يكي از كارشناسان رسمي در رشته مـربوط كه حـداقل ۵ سـال سـابقه كـارشنـاسي داشـته باشد يا بهر نحوي كه هيأت موضوع ماده ۲ مصلحت بداند كارآموزي نمايد. در رشته هاي جديد كارشناسي، شخص پذيرفته شده از كارآموزي معاف خواهد بود، مگر آن كه هيأت مذكور در ماده ۲ ترتيب ديگري را مقرر نمايد.

ماده۲۰: پذيرفته شده هنگام اخذ پروانه با حضور رياست محترم هيأت يا نماينده ايشان به ترتيب ذيل سوگند ياد نموده و سوگندنامه و صورتجلسه مربوطه را امضاء مي نمايد.

متن سوگندنامه مشاور بشرح ذيل مي باشد:

بسم ا… الرحمن الرحيم

دراين موقع كه مي خواهم بشغل (مشاوره حقوقي و وكالت) نائل شوم به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي كنم كه هميشه قوانين و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوري نداشته و بر خلاف شرافت شغلي ام اقدام و اظهاري ننمايم و احترام اشخاص، مقامات قضائي و اداري و هممكاران و اصحاب دعوي را رعايت نموده و از اعمال نظر شخصي و كينه توزي و انتقام جويي احتراز و در امور و كارهايي كه انجام مي دهم راستي و درستي را رويه خود قرار داده و مدافع حق باشم و شرافت من وثيقه اين سوگند است كه ياد كرده و ذيل سوگندنامه را امضاء مي نمايم.

بسم ا… الرحن الرحيم

به خداوند متعال سوگند ياد مي كنم در امور كارشناسي كه به من ارجاع مي گردد خداوند متعال را

حاضر و ناظر دانسته به راستي عقيده خود را اظهار نمايم و نظريات شخصي را در آن دخالت ندهم و نظر خود را نسبت به موضوع كارشناسي به طور كامل اظهار نمايم و هيچ چيز را مكتوم ندارم و بر خلاف واقع چيزي نگويم و ننويسم و ذيل سوگندنامه را امضاء مي نمايم.

ماده۲۱: پذيرفته شدگان مشاوره حقوقي منفرداً يا مشتركاً اقدام به تشكيل مؤسسه مي نمايند. دارندگان پروانه مكلف اند حداكثر ظرف مدت ۶ ماه ازتاريخ صدور مجوز طبق مقررات مربوط به ثبت تشكيلات و مؤسسات غيرتجاري نسبت به ثبت مؤسسه اقدام نمايند، در غيراينصورت مجوز صادره باطل و بي اعتبار خواهد بود مگر آنكه هيأت مذكور در ماده ۲ اين مدت را حداكثر براي يك بار به مدت ۶ ماه ديگر تمديد نمايد.در صورتي كه مؤسسه توسط چند نفر تأسيس شود لازم است يكي از مشاورين به عنوان مدير مؤسسه حقوقي معرفي تا مسئوليت امور مؤسسه به عهده او باشد.

تبصره۱: ثبت مؤسسه در اداره ثبت اسناد و املاك شهرستاني انجام مي شود كه پروانه تأسيس مؤسسه براي آن محل صادر شده است.

تبصره۲: ثبت مؤسسات حقوقي موكول به ارائه پروانه تأسيس از  قوه قضائيه براي مدتي كه در پروانه تعيين شده است خواهد بود؛ تمديد ثبت تابع تمديد پروانه مي باشد.

تبصـره۳: مـؤسسه مـشـاوره حـقوقي تـابـع ضوابط و مقـررات مـربـوط به مؤسسات غـيرتجـاري خواهد بود.

ماده۲۲: مؤسسه مشاوره حقوقي بايد در محلي كه در پروانه صادره درج شده است داير شود و نمي توان عملاً فعاليت آن را در محل ديگري متمركز نمود؛ در غيراينصورت پروانه صادره ابطال مي گردد مگر اينكه در خصوص تغيير محل قبلاً موافقت هيأت مذكور در ماده ۲ كسب شده باشد.

تبصره: مفاد اين ماده مانع از حضور شخص مشاور حقوقي در محاكم يا ساير مراجع شهرهاي ديگر به عنوان وكيل نمي باشد.

ماده۲۳: دارندگان پروانه فقط مجاز به تشكيل يك مؤسسه مي باشند؛ ايجاد شعب و مؤسسات فرعي ممنوع و مستوجب تعقيب و تعطيلي دائمي يا موقت مؤسسه و تمام شعب آن خواهد بود.

ماده۲۴: وظايف و تكاليف و مسئوليتهاي مشاورين حقوقي و كارشناسان موضوع اين آيين نامه همان است كه در قوانين و مقررات و آئين نامه هاي مربوط به وكلاي دادگستري و كارشناسان رسمي مقرر است.

ماده۲۵: مشاوران حقوقي موضوع اين آئين نامه پس از اخذ پروانه به مدت ۲ سال مشاور حقوقي و وكيل پايه ۲ محسوب مي شوند و تنها حق شركت در محاكم كيفري كه به جرايم “ تعزيري مستوجب حبس كمتر از ۱۰ سال و شلاق و جزاي نقدي و اقدامات تأميني و بازدارنده ”  رسيدگي مي كنند و نيز در محاكم حقوقي كه به دعاوي با خواسته كمتر از پانصد ميليون ريال يا خواستة غيرمالي مگر در دعاوي مربوطه به اختلاف در اصل نكاح اصل طلاق، اثبات و نفي نسب رسيدگي مي كنند را دارند. پس از انقضاي اين مدت و احراز صلاحيت توسط هيأت پروانه مشاور به پايه ۱ ارتقاء
مي يابد. دارندگان پروانه پايه ۱ حق شركت در كليه محاكم اعم از حقوقي، كيفري و غيره را دارند.

تبصره۱: اعمال مفـاد اين ماده مانع از حق ارائه مشـاوره حقوقي از سوي مشاور در كليه پرونده ها نمي باشد.

تبصره۲: پذيرفته شده گان مشاوره حقوقي، وكالت و كارشناسي بايد قبل از اخذ پروانه متعهد شوند كه حسب ارجاع هيأت و مركز، خدمات حقوقي و كارشناسي لازم را براي متهمان، شاكيان و اصحاب دعوايي كه امكانات مالي لازم را براي استخدام وكيل و كارشناس ندارند بصورت مجاني يا با نرخهاي كمتر و شرايط سهل انجام دهند و ذيحسابي دادگستري نيز موظف است در هر سال ۵۰% اعتبار مصوب وكالتهاي تسخيري و معاضدتي يا كارشناس معاضدتي را در اختيار مركز قرار دهند تا برابر ضوابط و مقررات مربوطه نسبت به پرداخت حق الزحمه وكلاء و مشاورين حقوقي و كارشناسان مجاني اقدام نمايد.

تبصره۳: آن دسته از مشاوران حقوقي كه داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد به بالا مي باشند مي توانند درخواست صدور پروانه تخصصي در رشته اي كه در آن رشته مدرك تحصيلي خود را اخذ كرده اند بنمايند؛ در چنين صورتي
حق الوكاله و حق المشاوره آنها در پرونده هاي مرتبط با رشته تخصصي آنان ۲۵% بيش از مبالغ مذكور در ماده ۲۶ خواهد بود.

ماده۲۶: با تصويب تعرفه حق الوكاله وكلاء و مشاورين حقوقي و هزينه سفر مصوب ۱۳۸۵ و تعرفه حق الزحمه كارشناسان و هزينه سفر مصوب ۱۳۸۴ ، و دستمزد وكلاء و كارشناسان اين مركز مانند وكلاي كانون وكلاي دادگستري و كانون كارشناسان رسمي مي باشد.

ماده۲۷: موارد تخلف و مجازاتهاي مشاورين حقوقي و كارشناسان موضوع اين آئين نامه حسب مورد همان است كه در مورد وكلا و كارشناسان رسمي دادگستري در ساير قوانين و مقررات مقرر گرديده است. تنبيهات انتظامي اين افراد عبارت است از توبيخ كتبي بدون درج در پرونده، توبيخ كتبي با درج در پرونده، تنزل درجه، عدم تمـديد پروانه مشاوره حقـوقي يا كارشناسي بطور موقت بمدت ۳ ماه تا ۳ سال و لغو يا عدم تمديد پروانة مشاوره حقوقي يا كارشناسي
بطور دائم.

تبصره: مرجع اعمال اين تنبيهات پس از بررسي و كارشناسي و اظهار نظر مركز هيأت موضوع ماده ۲ آئين نامه خواهد بود.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.